About…me?

Hoang Chieu Tran

Về mình: Hoàng hay Ann. Gọi mình là Chiêu cũng được vì mình thích tên lót của mình lắm. Thích kể chuyện, viết lách, đọc, chụp ảnh. Không theo khuôn khổ.

Về blog này: Kofkino trong tiếng Đức nghĩa là thế giới do mình tạo ra. Đây là nơi mình kể chuyện. Đây cũng là nơi đăng tải dự án phỏng vấn người trẻ của mình tên là #Of_our_youth (song ngữ Anh-Việt).
Ngoài ra, bạn có thể ghé nơi mình tập dịch tiếng Anh sang Việt ở đây.

About me: Hoang or Ann. You can call me by my middle name Chieu because I love my middle name so much. In love with story-telling, writing, reading, photography. Not fond of routines.

About this blog: Here keeps a piece of my stories. I also publish my project about young people’s stories named #Of_our_youth (English available). You can check my translation project (from English to Vietnamese) here.

Contact me

hoang.tranchieu@gmail.com

%d bloggers like this: